STRABAG - Betonara KRIŽICE

Smješteni smo nedaleko od autoceste A1, udaljeni svega 3 km od izlaza Dugopolje, uz samu cestu Sinj-Split u kamenolomu Križice, od Sinja udaljeni 14 km, a od Splita 17 km.

Osnovne tehničke karakteristike postrojenja
Osnovne tehničke karakteristike postrojenja

[ ]

Proizvodi
Proizvodi

[ ]

Certifikat ISO 9001:2015
Certifikat ISO 9001:2015

[ ]

Kontakt Betonara Križice
Kontakt Betonara Križice

[ ]

Transport - Logistika
Transport - Logistika

[ ]