STRABAG - Betonara STINICE

Smješteni smo u gradu Splitu, u poslovnoj zoni Stinice.

Osnovne tehničke karakteristike postrojenja
Osnovne tehničke karakteristike postrojenja

[ ]

Proizvodi
Proizvodi

[ ]

Kontakt Betonara Stinice
Kontakt Betonara Stinice

[ ]

Transport - Logistika
Transport - Logistika

[ ]